1659680833416_Enemm%C3%A4n%20kuin%20sapiens_kansi-3fkysw-me.jpg

Kaikessa on aina kyse enemmän kuin ihmisestä

1659956502157_netti_sitaatti_taustakuva%20-%201-me.jpg
"Jos koko ihmiskunta olisi terapeutin tai paremminkin terrapeutin vastaanotolla, ja sanoisi: ”Meillä menee paremmin kuin koskaan." Mitä luulisit terrapeutin vastaavan?"
"Jos koko ihmiskunta olisi terapeutin tai paremminkin terrapeutin vastaanotolla, ja sanoisi: ”Meillä menee paremmin kuin koskaan." Mitä luulisit terrapeutin vastaavan?"
1659956502157_netti_sitaatti_taustakuva%20-%201-me.jpg
"Harari tuntuu toistavan ajatusta hierarkkisesta elämän puusta, jossa ihminen on kehityksen huippu, ja muut vertautuvat ihmiseen. Toiset lajit määritellään siten sen kautta, mitä niiltä puuttuu suhteessa ihmiseen: ne ovat siis parhaimmillaankin vain valjuja versioita ihmisestä."
"Harari tuntuu toistavan ajatusta hierarkkisesta elämän puusta, jossa ihminen on kehityksen huippu, ja muut vertautuvat ihmiseen. Toiset lajit määritellään siten sen kautta, mitä niiltä puuttuu suhteessa ihmiseen: ne ovat siis parhaimmillaankin vain valjuja versioita ihmisestä."

Blogista

Paistaa se päivä ri­su­ka­saan­kin.

1662305495095_blogi1%20-%201-me.jpg
6.9.2022

Ihmisyys on mää­ri­tel­ty usein sen kautta, miten ihminen eroaa muista eliöistä. Ihmisen eri­tyi­syyt­tä ko­ros­ta­vat ker­to­muk­set antavat kuitenkin riit­tä­mät­tö­män kuvan to­del­li­suu­des­ta ja ovat eko­krii­sin keskeinen syy. Siksi niistä on luo­vut­ta­va.

Yh­teys­tie­dot

0400628292

sami.keto@gmail.com