1659964109177_03_Nessling_Sami_nelio-me.jpg
Sami Keto on ekologi ja kas­va­tus­tie­tei­li­jä. Työssään hän pyrkii kuromaan yhteen repeämää, jonka kult­tuu­ri­set ker­to­muk­set ovat ihmisen ja muun elämän välille ai­heut­ta­neet. Kedon ai­kai­sem­pia teoksia ovat muun muassa yhdessä Elisa Aaltolan kanssa kir­joi­te­tut Eläimet yh­teis­kun­nas­sa (Into 2015) ja Empatia – Myö­täe­lä­mi­sen tiede (Into 2017).

Yh­teys­tie­dot

0400628292

sami.keto@gmail.com